Wie zijn Chris(tine) Van Den Broeck en Gust De Wit

___________________________________________

Chris(tine) Van Den Broeck… werd als jongste uit een gezin van vier, …enige jaren geleden…, geboren in ditzelfde huis.

 

Zij is sinds 1981 getrouwd met Gust en heeft samen met hem twee zonen: Jonas en Michiel.

 

Zij heeft steeds de kaart getrokken van de sociale sector, heeft als basisopleiding Maatschappelijk Assistent, studeerde enige jaren later af als Contextueel Gezinstherapeut. Zij is vijfendertig jaar aan het werk geweest in o.a.: CLB, gevangenis, Medisch Pedagogisch Instituut, Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij is mede-oprichtster van ’t Dak en De Poort, opvangtehuizen voor daklozen.

De extra energie haalt zij vooral uit het creatief bezig zijn met verf en steen en uit het verwennen van de kleinkinderen. Het runnen van dit vergaderhuis ziet zij als een nieuwe uitdaging, waarbij zij met dezelfde passie en gedrevenheid ten dienste wil staan van ieder die Vergaderhuis Wallekant kiest als unieke vergaderplek.

Gust De Wit…. leerde Chris kennen tijdens hun gezamenlijke studie voor Maatschappelijk Assistent.

 

Na zijn studies sloeg hij echter resoluut de weg in van personeelswerk in het bedrijfsleven. Gedurende 30 jaar heeft hij zowat alle aspecten van ‘Human Resources’ doorlopen. Bij 5 verschillende bedrijven was hij ‘personeelschef … Human Resources Director’.

In 2012 besloot hij met de opgedane kennis en ervaring een nieuwe weg in te slaan. Momenteel werkt hij als consultant en ondersteunt/begeleidt hij bedrijven en individu’s in veranderingsprocessen. Hij is altijd de pleitbezorger geweest van de centrale rol van de mens in de organisatie. Zijn credo luidt: ’gras groeit niet door eraan te trekken’.

 

Hij gelooft sterk dat een mensgericht personeelsbeleid én innovatie de succesfactoren zijn voor duurzame resultaten. Tijdens zijn jarenlange ervaring had hij talrijke teammeetings buitenshuis. Telkens evolueerden teams beter, werden strategische en tactische keuzes grondiger gemaakt en werden meningsverschillen respectvol uitgesproken. Vanuit die overtuiging heeft hij –samen met Chris- het concept van Vergaderhuis Wallekant uitgewerkt.